Behandeling


Behandelingsstrategie van folliculaire lymfoom

Bepaalde zeer gelokaliseerde vormen kunnen, uitsluitend met chirurgie en/of radiotherapie, op zeer doeltreffende wijze worden behandeld.

In andere gevallen, in functie van de symptomen en/of de afwijkingen in het bloed, kan een “systemische” (d.w.z. door heel het lichaam) behandeling aangewezen zijn. In dat geval, maken twee hoofdfactoren deel uit van de behandeling, namelijk chemotherapie en immuuntherapie.

In combinatie kunnen deze twee samen kankercellen vernietigen en zo de doeltreffendheid van de behandeling verhogen.

 

Chemotherapie

Basisbehandeling met geneesmiddelen die kankercellen kunnen vernietigen of hun groei verhinderen. De behandeling kan worden toegediend in de vorm van tabletten of een inspuiting.

De werking van chemotherapie is echter niet enkel gericht op kankercellen en kan ook gezonde cellen beschadigen. Dit verklaart bijwerkingen zoals haaruitval, vermoeidheid, misselijkheid, braken en verhoogd risico op infecties.

 

Immuuntherapie tegen kanker

Immuuntherapie of biologische therapie is een behandelingsmethode die gericht is op het versterken van de natuurlijke verdedigingsmiddelen van het lichaam. De immuuntherapie tegen kanker heeft als doel het natuurlijke afweersysteem te stimuleren zodat uw eigen afweersysteem de kankercellen als vreemde elementen kan herkennen.

Voor de behandeling van lymfomen doet men beroep op de zogenaamde monoklonale antilichamen. Een antilichaam is een soort eiwit dat werd ontworpen om een specifieke structuur te herkennen (namelijk een antigen, dat in bepaalde lichaamscellen aanwezig is),en zich eraan vast te hechten. Monoklonale antilichamen zijn antilichamen die identiek zijn aan elkaar en dezelfde celstructuur herkennen.

Op de oppervlakte van de meeste lymfoomcellen is een specifiek eiwit aanwezig dat als aanhechtplaats voor de antilichamen kan dienen. Wanneer de antilichamen zich op een kankercel vastzetten, wordt het afweersysteem gestimuleerd om ze te vernietigen.

Bij patiënten met bepaalde vormen van NHL is het mogelijk een monoklonaal antilichaam te gebruiken dat zich op lymfocyten vasthecht.

 

Voordelen van onderhoudsbehandeling

De onderhoudsbehandeling is gericht op het zo lang mogelijk doen aanhouden van de eerder bekomen resultaten van de behandeling. Het gunstige effect van uw initiële behandeling zal langer aanhouden, waardoor u langer beschermd blijft tegen herval of progressie van de ziekte.

Tijdens deze onderhoudsperiode wordt de chemotherapie stopgezet en wordt alleen de immuuntherapie voortgezet.

De onderhoudsbehandeling kan worden aangeboden aan patienten met een goede respons na behandeling met de combinatie immuuntherapie+chemotherapie en ze wordt voortgezet tot de ziekte progressie vertoont of voor een periode van maximaal 2 jaar.

Talrijke studies hebben de doeltreffendheid van de onderhoudsbehandelingen aangetoond om de patiënten te helpen langer in remissie te blijven.

Een recent onderzoek heeft aangetoond dat patiënten die hun onderhoudsbehandeling voorzetten (om de 2 maand gedurende 2 jaar of in totaal 12 injecties) tweemaal zoveel kans hebben om in remissie te blijven in vergelijking met patiënten die deze onderhoudsbehandeling niet voortzetten.