Onze voorzitster Chantal Denblijden is helaas op 8 februari op 66-jarige leeftijd overleden. Deze straffe madam verdient meer dan wij in zinnen kunnen uitdrukken. Maar wij doen toch een nederige poging.

Chantal is de grote bezieler van de Lymfklierkanker Vereniging Vlaanderen en was meer dan 30 jaar de grote steun en toeverlaat voor alle Hodgkin- en non-Hodgkinlotgenoten.

Als jonge mama en zelf Hodgkin-patiënte ondervond Chantal dat er in juli 1985 weinig of geen aandacht was voor de problemen waarmee kankerpatiënten geconfronteerd werden na de behandeling. Op 17 oktober 1986 besloot ze dan ook om het heft in eigen handen te nemen en een lotgenotenvereniging voor Hodgkin- en non-Hodgkinpatiënten op te richten. Met de Zelfhulpgroep Hodgkin bood ze hulp en steun aan (ex-)patiënten en hun nabije omgeving.

Chantal is ook de grondlegster van deze nieuwsbrief. In 1987 besliste ze al om een driemaandelijks tijdschriftje in het leven te roepen, bij veel lotgenoten nog gekend als “Taboetje”. Een jaar later organiseerde ze ook een eerste succesvolle nationale dag voor Hodgkin- en non-Hodgkin-patiënten. Het startschot was gegeven.

Door haar sterke gedrevenheid en grenzeloos engagement groeide de vereniging al gauw verder uit over Vlaanderen en in 2016 werd hieruit de vzw Lymfklierkanker Vereniging Vlaanderen opgericht zoals ze vandaag bestaat.

Op 14 oktober 2017 werd Chantal op het jaarlijkse symposium van LVV in Brugge nog in de bloemetjes gezet voor haar 30-jarige inzet voor (non-)Hodgkinpatiënten. Dat was bovendien ook heel symbolisch omdat ze daar haar levenswerk was begonnen. Helaas voerde ze toen weer een dubbele strijd: ééntje voor haar vereniging en helaas weer ééntje tegen kanker. Zoals steeds was ze heel strijdvaardig en bleef ze de voortrekker van de Lymfklierkanker Vereniging Vlaanderen. Helaas heeft ze ditmaal de strijd verloren maar haar nalatenschap zal verder blijven bestaan. Samen met onze vrijwilligers zetten we haar levenswerk verder. Wij missen deze sterke dame enorm maar dragen haar altijd in ons hart.

Rust zacht, lieve Chantal.