Bepaling van STADIUM


Aan de hand van de uitgevoerde onderzoeken kan een stadium van ziekte worden bepaald: dit geeft snel een idee over de uitgebreidheid van de ziekte. Dit had vooral vroeger veel belang bij het bepalen van de behandeling, momenteel veel minder.

Globaal genomen worden lymfomen ingedeeld in vier stadia, naargelang de uitgebreidheid van de ziekte: van stadium I tot stadium IV. Indien er eveneens belangrijke vermagering, koorts of nachtzweten is, wordt er een letter B toegevoegd, zoniet een A. Er bestaan dus globaal genomen acht stadia (van IA tot IVB). Hieronder worden de stadia uitgelegd.

Stadium I : De ziekte beperkt zich tot één lymfekliergebied, bijvoorbeeld de lymfeklieren in de hals, of tot één orgaan.
 
Stadium II : De ziekte beperkt zich tot twee of meer kliergebieden, maar aan dezelfde kant van het middenrif.
 
Stadium III : De ziekte bevindt zich in kliergebieden aan beide kanten van het middenrif, en soms ook in de milt.
 
Stadium IV : De ziekte heeft zich verspreid naar andere organen, zoals de longen, de lever, het beenmerg of de huid.


Het stadium geeft informatie over de prognose van de ziekte, maar zegt niet alles. Belangrijke informatie voor de prognose is ook leeftijd, al dan niet bedlegerig zijn en bepaalde bloedtesten (sedimentatie, LDH). Ook het aantal aangetaste klierstreken en de grootte van de lymfeklieren zijn belangrijk voor de prognose.