DIAGNOSE van lymfoom


De diagnose van een lymfoom kan enkel maar worden gesteld na onderzoek van weefsel : dit is meestal onderzoek van een lymfeklier, soms onderzoek van beenmerg, soms onderzoek van een weefselstaal van een ander orgaan; soms kan eenvoudig bloedonderzoek genoeg zijn om de diagnose te stellen (indien de afwijkende lymfekliercellen ook in het bloed te vinden zijn). Vaak is een biopsie (wegname) van een klier of fragment van een klier noodzakelijk. Een klierbiopsie kan sommige patiënten afschrikken, maar heeft geen nadelige gevolgen. Het is evenmin nodig om alle gezwollen klieren weg te nemen: één klier of een stukje ervan volstaat. In vele gevallen kan de chirurg een klier wegnemen onder plaatselijke verdoving.