OORZAAK van lymfomen


Globaal genomen kan gesteld worden dat in het overgrote deel van de gevallen er geen oorzaak kan worden gevonden. Infecties zijn uitzonderlijk soms oorzaak van lymfomen: infectie met de maagbacterie Helicobacter pylori kan oorzaak zijn van een lymfoom in de maag; infectie met het HIV (of AIDS) virus kan een lymfoom doen ontstaan; na transplantatie van een orgaan kan een infectie met het cytomegalovirus een lymfoom doen ontstaan. De ziekte van Hodgkin wordt mogelijk ook in een aantal gevallen (vooral dan in ontwikkelingslanden) uitgelokt door een infectie met het Epstein-Barr virus. In de westerse wereld wordt dit virus evenwel slechts bij een minderheid van de patiënten met ziekte van Hodgkin aangetroffen.

Gezien de toename van non-Hodgkin lymfomen in de laatste 15 jaar vermoedt men een verband met milieuverontreiniging. Hierbij denkt men dan bijvoorbeeld aan sproeistoffen, gebruik van kleurmiddelen… Een precieze oorzaak aanduiden blijft evenwel in nagenoeg alle gevallen onmogelijk.

In bepaalde gevallen is er een zekere familiale voorbeschiktheid, hoewel rechtstreekse overerving van lymfomen niet aanwezig is.