PROGNOSE van lymfomen


Patiënten zijn natuurlijk bezorgd over de toekomst en stellen zich veel vragen over prognose, de term die gebruikt wordt om te beschrijven hoe de ziekte zich zal gedragen in de toekomst en wat de kansen zijn op genezing. Hierbij is het nodig dat we enkele termen uitleggen die vaak worden gebruikt:

  • Complete of volledige remissie: deze term zal de dokter gebruiken als na behandeling alle ziektetekens verdwenen zijn (normaal onderzoek, normale laboratoriumuitslagen, normale radiografies of scanners). Dit betekent niet noodzakelijk dat de ziekte genezen is. Hoe langer deze fase van complete remissie duurt, hoe groter de kans wordt op genezing.
  • Genezing: deze term gebruiken we wanneer na een aantal jaren van controle en blijvende complete remissie de ziekte afwezig blijft; in dat geval kan men beginnen spreken van genezing. Vaak moet gedurende twee tot meer jaren gewacht worden eer men deze term kan gebruiken (veel hangt af van het soort lymfoom en stadium), hoewel de dokter vaak sneller overtuigd kan zijn dat de patiënt genezen is.
  • Partiële remissie: wanneer de ziekte gedeeltelijk is verdwenen (meer dan 50% afname van    meetbare letsels).
  • Stabiele ziekte: wanneer de ziekte niet beter of slechter wordt tijdens of na therapie.
  • Progressie: wanneer er toename is van letsels of afwijkingen.

Een prognose is gebaseerd op informatie die ingewonnen wordt door het volgen van honderden patiënten met dezelfde ziekte. Deze statistische informatie geeft dan ook aan de dokter en patiënt een algemeen idee over wat te verwachten staat met behandeling. Het laat ook toe behandelingen te vergelijken en te verbeteren. Het is eventueel belangrijk om te weten dat geen twee patiënten identiek zijn en dat statistieken niet kunnen voorspellen wat zal gebeuren bij een bepaalde patiënt. De behandelende hematoloog is de enige die deze statistische gegevens kan interpreteren en op een individuele persoon kan toepassen. Bovendien is de evolutie van de behandeling van lymfomen zeer snel, zodat historische gegevens met voorzichtigheid dienen geïnterpreteerd.