Voorkomen van lymfomen


Lymfomen zijn relatief zeldzame aandoeningen: in Vlaanderen komen zij op de zesde plaats van de meest frequent voorkomende kankers. De ziekte van Hodgkin komt per jaar ongeveer 2 tot 3 keer voor per 100.000 inwoners, non-Hodgkin lymfomen komen meer voor: ongeveer 18 gevallen per 100.000 inwoners en per jaar. Het aantal patiënten met de ziekte van Hodgkin is de laatste 30 jaar niet in belangrijke mate veranderd, wereldwijd is er zelfs een lichte daling. Het aantal gevallen van non-Hodgkin lymfomen is de laatste 15 jaar ongeveer verdubbeld. Ziekte van Hodgkin komt typisch voor bij jonge patiënten (piek tussen 15–30 jaar) terwijl non-Hodgkin lymfomen eerder voorkomen bij personen boven 60 jaar.