DEFINITIE van non-Hodgkin lymfomen


Zoals al hoger vermeld zijn non-Hodkgin lymfomen ontstaan uit een afwijkende B- of T- lymfocyt. Er bestaan momenteel een groot aantal soorten van deze B- of T- cel non-Hodgkin lymfomen: deze onderverdeling heeft in toenemende mate belang voor de behandeling. Het is dan ook nodig dat het precieze subtype nauwkeurig wordt bepaald. Hiervoor is vaak gespecialiseerd onderzoek nodig in een centrum. Sommige lymfomen ontstaan zeer traag en groeien zeer traag: lage kwaadaardigheidsgraad; andere gedragen zich veel kwaardaardiger en geven snel klachten zoals koorts, vermoeidheid, vermagering: hoge kwaadaardigheidsgraad.