Omtrent de behandeling


De meest toegepaste behandelingen van lymfklierkanker zijn chemotherapie en radiotherapie, vaak is een combinatie van deze behandelingen nodig.

De behandeling kan gericht zijn op genezing of op het remmen van de ziekte en/of het verminderen of voorkomen van klachten.

Bij het vaststellen van het behandelplan zijn meestal diverse specialisten betrokken. Zij maken hierbij gebruik van gezamenlijke vastgestelde richtlijnen.