Met wie?


Vrijwilligers

De LVV kan haar werk niet doen zonder vrijwilligers. Vrijwilligers kunnen actief zijn bij het organiseren van bijeenkomsten maar ook bij het steunen van patiënten via de lotgenotentelefoon. Ook op administratief, bestuurlijk, financieel en redactioneel gebied kunnen wij altijd hulp gebruiken.

Er is altijd wel iets te doen, waar uw interesse naar uit gaat of waar u een specifiek talent voor heeft. In overleg met u kan bekeken worden hoeveel tijd u aan het vrijwilligerswerk wilt besteden. Wilt u actief worden voor de LVV? Neem dan contact met ons op.