Waar staan we voor?


Onze vereniging stelt zich in de eerste plaats als doel, patiënten na het krijgen van de diagnose Ziekte van Hodgkin of non-Hodgkinlymfoom en tijdens de behandeling tot steun te zijn.

Door het mogelijk maken van contacten met lotgenoten ontdekken mensen dat ze niet alleen staan met hun ziekte en alle problemen die eruit voortvloeien.

De vereniging wil mensen informeren over de ziekte, de behandelingsmethoden, de nevenwerkingen van bestraling, chemotherapie en stamceltransplantatie en de eventuele sociale gevolgen van de behandeling in het bijzonder voor wat betreft arbeidsongeschiktheid en het nemen van een hypothecaire lening.

De vereniging wil anderzijds aan dokters en verpleegkundigen ervaringen doorspelen, vooral op het psychosociale vlak, hoe men zich voelt en wat men beleeft.

Waar nodig treden wij ook op als verdediger van de belangen van onze leden