Wat doen we?


  • Lotgenoten met elkaar in contact te brengen op onze bijeenkomsten.
  • via onze lotgenotentelefoon en ons e-mailadres bieden we patiënten een antwoord op hun vragen. Contact.
  • informatie en ervaringen kunnen uitgewisseld worden via het forum op deze site. Forum.

Bovendien wil onze vereniging ook actief zijn op het vlak van voorlichting en dit in samenwerking met artsen. Wij willen mensen informeren over de ziekte, de behandelingsmethoden, de nevenwerkingen van bestraling en chemotherapie en de eventuele sociale gevolgen ervan, zoals arbeidsongeschiktheid.

De voornaamste activiteiten hiertoe zijn:

  • voordrachten.
  • informatieve bijeenkomsten.
  • driemaandelijkse uitgave Nieuwsbrief.
  • organiseren van symposia (waarop nieuwigheden in de behandeling toegelicht worden).
  • samenwerking tussen externe organisaties.

Waar nodig, kan de vereniging ook optreden als verdediger van de belangen van haar leden, dit doen wij in samenwerking met het Vlaams Patiëntenplatform en de Lymphoma Coalition