PROGNOSE van de ziekte van Hodgkin


Voor de ziekte van Hodgkin worden drie grote groepen onderscheiden:

• vroegtijdige Hodgkin (stadium I en II) met goede prognostische factoren

• vroegtijdige Hodgkin (stadium I en II) met slechte prognostische factoren

• gevorderde ziekte van Hodgkin (stadium III en IV).

 


Tabel: vroegtijdige ziekte van Hodgkin(I en II)
gunstige en slechte factoren

 

   Gunstige factoren

Al deze:

 1. leeftijd lager dan 50 jaar

 2. maximaal 3 aangetaste klierstreken

 3. mediastinum/thorax ratio < 0,35

 4. sedimentatie lager dan 50 indien
  geen B-symptomen, lager dan 30
  indien wel B-symptomen

   Ongunstige factoren

Eén van deze:

 1.  leeftijd boven de 50 jaar

 2. meer dan 3 aangetaste klierstreken

 3. mediastinum/thorax ratio > 0,35

 4. sedimentatie hoger dan 50 indien
  geen B-symptomen of hoger dan
  30
  indien wel B-symptomen

 

Voor patiënten met vroegtijdige vormen van Hodgkin is de kans op genezing ongeveer 85% - 95%: 90% – 95% voor de groep met gunstige factoren, 85% tot 90% voor de groep met ongunstige factoren. Voor patiënten met stadium III-IV bedraagt de kans op genezing ongeveer 80% tot 90%. Globaal genomen is de laatste dertig jaar de prognose van ziekte van Hodgkin stelselmatig verbeterd.