VOORKOMEN van Ziekte van Hodgkin


Hodgkin lymfomen komen vaak voor op jonge leeftijd: tussen 15 en 35 jaar; een tweede piek komt voor bij oudere patiënten boven 65 jaar (zie figuur). Het is niet helemaal zeker of het hier wel gaat om dezelfde ziekte.